ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေး ၊သာမန်အသုံးစရိတ်ဖြင့် ဌာနတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော စက်ဆီ၊ ချောဆီများကို ကျပ်သန်း(၂၀)မှ ကျပ်သန်း(၂၀၀)ထ တန်ဖိုး(မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိင်ဈေးနှုန်းလွှာများ တင်သွင်

ပို့ဆောင်‌ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဌာနမှ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ(မြန်မာကျပ်ငွေ) ဖြင့်ဝယ်ယူရန် ရှိပါသဖြင့်  အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင် ရေးဌာန၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲ၊ ဒလဆိပ်ကမ်းရှိ အများသုံးသန့်စင်ခန်း (၄x၆)ပေ ခြောက်ခန်း အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီ လ ၁ ရက်မှ ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်ထိ(တစ်နှစ်ကာလ)အတွက် မ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊  ပန်းဆိုးတန်း-ဒလ ကူးတို့ခရီးလမ်းတွင် ခရီးသည် နားနေဆောင်များ၊ အတက်၊ အဆင်း တံတားလျှောက်လမ်းများ၊ ချယ်ရီရေယာဉ်(၁၊၂၊၃) ရေယာဉ်များပေါ်တွင် ကြော်ငြာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ကို  (၁-၂-၂၀၂၄ မှ ၃၁-၁-၂၀၂

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၃- ၂၀၀၄ ဘဏ္ဍာရေးခုနှစ် ၊ ငွေလုံးငွေရင်း ရန်ပုံငွေဖြင့်  ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရခိုင်ဌာနခွဲ၊ မေယုရိပ်သာဝင်းအတွင်းတွင် (၂)ခန်းတွဲ၊ (၂)ထပ် (RC)(၈၀’x၃၅’x၁၀’) (ရေ၊ မီး၊

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ သာမန်အသုံးစရိတ် ခွင့်ပြုငွေမှ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ဩဂုတ်လအတွက်ဌာနတွင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော စက်မောင်းဆီ(ဒီဇယ်ဆီ)များ

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း(၁)မျိုးအား (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိ ပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာတင်သွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် -

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိ ပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာတင်သွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် -

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ သာမန် အသုံးစရိတ် ခွင့်ပြုငွေမှ ဇူလိုင်လအတွက် ဌာနတွင်အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော စက်မောင်းဆီ(ဒီဇယ်ဆီရိုးရိုး-500PPM)များကို ကျပ်သန်း(၂၀)မှ ကျပ်သန်း (၂၀၀)ထိ တန်ဖိုး (မြန်မာကျပ်ငွေ)

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ သာမန်အသုံးစရိတ်ခွင့်ပြုငွေမှဌာနတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော စက်ဆီ/ချောဆီ(၃)မျိုးကို ကျပ်သန်း(၂၀)မှ ကျပ်သန်း(၂၀၀)ထိ တန်ဖိုး (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးတွင် ကြာရှည် ရပ်နားထားပြီး ပြန်လည်ပြုပြင်သုံးစွဲရန် သင့်လျော်မှုမရှိသည့် ရေယာဉ်/တွဲယာဉ် ဟောင်း(၂၃)စီး(1-Lot) ကို မျက်မြင် အခြေအနေအတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချ မည်ဖြစ်ပါ၍ ဈေးနှုန်း အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ များ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒလသင်္ဘောကျင်းတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် လွန်းကျင်းလမ်းများ အကြီးစားပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည့်အတွက် အမှတ်(၅၀)၊ ပ

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ  အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော ဒီဇယ်ဆီ(စက်သုံးဆီ)(ရိုးရိုး) (၄၀၀၀၀)ဂါလန်ခန့်ကို (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ရန်ကုန် အခြေပြု ရေယာဉ်များတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သောစက်မောင်းဆီ (ဒီဇယ်ဆီ)(၁၅၀၀၀)ဂါလန် ဝယ်ယူရန် အဆိုပြု တင်ဒါများအား ဈေးနှုန်း ဖွင့်ဖောက်လက်ခံစိစစ်ခြင်း အစည်းအဝေးသို့ တက်ရေ

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ သာမန်အသုံးစရိတ်ခွင့်ပြုငွေမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွက် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော စက်မောင်းဆီ (ဒီဇယ်ဆီ) သာမန်အသုံးစရိတ်(မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ