ထောက်ပံ့ရေးဌာနခွဲ

ထောက်ပံ့ရေးဌာနခွဲ

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ စီမံရေးရာဌာန၊ ထောက်ပံ့ရေးဌာနခွဲ၏ နေ့စဉ်လုပ်ငန်း တာဝန်များကို လ/ထအထွေထွေမန်နေဂျာ (ထောက်ပံ့ရေး)မှ ဌာနခွဲမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပြီးအောက်ပါ ဌာနစိတ်(၁၀)ခုဖြင့် လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်-

  • စီမံလုပ်သားဌာနစိတ်
  • ရှင်းလင်းရေးဌာနစိတ်
  • မော်တော်ယာဉ်/အထွေထွေဌာနစိတ်
  • ဝယ်ယူရေး(ပြည်ပ)ဌာနစိတ်
  • ဝယ်ယူရေး(ပြည်တွင်း)ဌာနစိတ်
  • စက်သုံးဆီသိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးရေးဌာနစိတ်
  • စာရေးကိရိယာဌာနစိတ်
  •    လက်မှတ်ဌာနစိတ်
  •    အထည်အလိပ်ဌာနစိတ်
  •    ဝတ်စုံဌာနစိတ်

(က) စီမံလုပ်သားဌာနစိတ်

ဌာနခွဲရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ လစာနှင့် စရိတ်ကိစ္စ ၊ ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရပါသည် ။

(ခ) ရှင်းလင်းရေးဌာနစိတ် 
   ရေကြောင်းဌာနပိုင်ပစ္စည်းများ၊အင်ဂျင်နီယာဌာနပိုင်ပစ္စည်းများကိုရေကြောင်းဌာန၊အင်ဂျင်နီယာဌာန၏ညွှန်ကြားချက်အရပစ္စည်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ပေးပို့ရပါသည်။ YMC ချေးငွေဖြင့် နိုင်ငံခြားမှမှာယူတင်ပို့လာသော ပစ္စည်းများကို ဆိပ်ကမ်းမှ ရှင်းလင်းရွှေး ချယ်ခြင်း၊ ရွှေးယူပြီးပစ္စည်းများကို သင်္ဘောများသို့ ပေးပို့ လွွဲဲအပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါသည်။

(ဂ) မော်တော်ယာဉ်/ အထွေထွေဌာနစိတ်

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးပိုင် မော်တော်ယာဉ်များနှင့် ပတ်သတ်သည့် အထွေထွေကိစ္စရပ်များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက် ရပါသည်။

(ဃ) ဝယ်ယူရေး(ပြည်ပ) ဌာနစိတ်

နိုင်ငံတော်မှ နိုင်ငံခြားငွေ ခွင့်ပြုချက်ရရှိသော တင်ဒါများခေါ်ယူ၍ အင်ဂျင်နီယာဌာနမှ တင်ပြလာသောပစ္စည်းများကို ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး ၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့၏ ဝယ်ယူခွင့်အမိန့်အရ ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရပါသည် ။

(င) ဝယ်ယူရေး(ပြည်တွင်း) ဌာနစိတ်

အင်ဂျင်နီယာဌာနနှင့်ရေကြောင်းဌာန၏ ခွင့်ပြုဘတ်ဂျက်ငွေ အတွင်းမှ ၎င်းဌာနများ၏ ဝယ်ယူပေးရန် အကြောင်းကြား လာသော ပစ္စည်းများကိုတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း၊အပြိုင် ဈေးနှုန်းလွှာတင်သွင်းစေခြင်းဖြင့်ရရှိလာသောဈေးနှုန်းများကိုဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဖြင့် ဈေးနှုန်းစိ စစ်ခြင်း ၊ ရင်းနှီးမြှပ်နှံ ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရပါသည် ။

(စ) စက်သုံးဆီသိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးရေး ဌာနစိတ်

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ဌာနပိုင်ရေယာဉ်များ ပြေးဆွဲနိုင်ရန်အတွက် ဒီဇယ်ဆီများ ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးပေးရခြင်း၊ စက်ဆီ၊ ချောဆီများ ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးပေးရခြင်း၊ စက်ဆီ၊ ချောဆီများအား နှစ်စဉ်ရရှိသော ဘတ်ဂျက်အပေါ်မူတည်၍ ပြင်ပမှ တင်ဒါခေါ်ယူသည့်စနစ်ဖြင့် ဈေးနှုန်းလွှာနှင့် ပစ္စည်းအမျိုးစားများကို အဖွဲ့ဖြင့်စိစစ်ပြီး ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်း၊ ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းနှင့်ပစ္စည်းများထုခွဲရောင်းချရေးအဖွဲ့သို့တင်ပြ၍ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိမှသာဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

(ဆ) စာရေးကိရိယာဌာနစိတ်

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ရုံးချုပ်။ ရန်ကုန်အ‌ခြေပြုရုံးများ၊ နယ်ဌာနခွဲအသီးသီးရှိရုံးများ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ရုံးသုံးစာရေး ကိရိယာများကို တစ်နှစ်လုံးဘတ်ဂျက် ခွင့်ပြုငွေဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။

(ဇ) လက်မှတ်ဌာနစိတ်

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးပိုင် ရေယာဉ်များဖြင့် တစ်ပြည်လုံးတွင်ပြေးဆွဲနေသော ခရီးသည်/ကုန်တင်လမ်းများ၊ ကူးတို့လမ်း များတွင် ခရီးသည်များအား ရောင်းချသည့်ရေယာဉ် လက်မှတ် များကို ချိပ်ပိတ်တင်ဒါခေါ်ယူ၍ အဖွဲ့ဖြင့်စိစစ်ပြီး စီမံခန့်ခွဲရး /ဌာနမှူး အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဝယ်ယူခြင်း ၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။

(ဈ) အထည်အလိပ်ဌာနစိတ်

အထည်အလိပ်ဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးတွင် အသုံးပြုနေသောရေယာဉ်များ၏ အထက်တန်းအခန်းသုံးပစ္စည်းများအား ဝယ်ယူခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း ၊ အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ဈေးနှုန်းလွှာခေါ်ယူ၍ အဖွဲ့ဖြင့် စိစစ်ခြင်း၊ ဌာနမှူးအစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်း ၊ ထုတ်ပေးခြင်း ၊ ရေယာဉ်သုံး အထည်များလျှော်ဖွတ်ခြင်းများ ထုတ်ပေးခြင်းမလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

(ည) ဝတ်စုံဌာနစိတ်

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးရှိ ရုံးဝန်ထမ်းများ ၊ သင်္ဘောကျင်းဝန်ထမ်းများ ၊ ရေယာဉ်လိုက်ဝန်ထမ်းများအတွက် လိုအပ်သော ဝတ်စုံများကို အချိန်မီထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ပြင်ပဈေးနှုန်းလွှာများ ခေါ်ယူရေးအဖွဲ့ဖြင့် စိစစ်ခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်း ကိစ္စ ရပ်များ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။