ပန်းဆိုးတန်း-ဒလ ကူးတို့လမ်းတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေးအတွက် ရေယာဉ်များပေါ်နှင့် လက်မှတ်ရုံများတွင် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း၊ ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းခြင်းတို့ကို နေ့စဉ် ပြုလုပ်။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ပန်းဆိုးတန်း-ဒလ ကူးတို့လမ်းတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေးအတွက် ရေယာဉ်များပေါ်နှင့် လက်မှတ်ရုံများတွင် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း၊ ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းခြင်းတို့ကို နေ့စဉ် တစ်နေ့တာ ခရီးစဉ်ရပ်နားချိန်၌ ပုံမှန် ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။