ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ သာမန်အသုံးစရိတ် ခွင့်ပြုငွေမှ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ဩဂုတ်လအတွက်ဌာနတွင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော စက်မောင်းဆီ(ဒီဇယ်ဆီ)များ

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း(၁)မျိုးအား (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိ ပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာတင်သွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် -

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိ ပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာတင်သွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် -

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ သာမန် အသုံးစရိတ် ခွင့်ပြုငွေမှ ဇူလိုင်လအတွက် ဌာနတွင်အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော စက်မောင်းဆီ(ဒီဇယ်ဆီရိုးရိုး-500PPM)များကို ကျပ်သန်း(၂၀)မှ ကျပ်သန်း (၂၀၀)ထိ တန်ဖိုး (မြန်မာကျပ်ငွေ)

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ သာမန်အသုံးစရိတ်ခွင့်ပြုငွေမှဌာနတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော စက်ဆီ/ချောဆီ(၃)မျိုးကို ကျပ်သန်း(၂၀)မှ ကျပ်သန်း(၂၀၀)ထိ တန်ဖိုး (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးတွင် ကြာရှည် ရပ်နားထားပြီး ပြန်လည်ပြုပြင်သုံးစွဲရန် သင့်လျော်မှုမရှိသည့် ရေယာဉ်/တွဲယာဉ် ဟောင်း(၂၃)စီး(1-Lot) ကို မျက်မြင် အခြေအနေအတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချ မည်ဖြစ်ပါ၍ ဈေးနှုန်း အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ များ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒလသင်္ဘောကျင်းတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် လွန်းကျင်းလမ်းများ အကြီးစားပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည့်အတွက် အမှတ်(၅၀)၊ ပ

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ  အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော ဒီဇယ်ဆီ(စက်သုံးဆီ)(ရိုးရိုး) (၄၀၀၀၀)ဂါလန်ခန့်ကို (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ရန်ကုန် အခြေပြု ရေယာဉ်များတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သောစက်မောင်းဆီ (ဒီဇယ်ဆီ)(၁၅၀၀၀)ဂါလန် ဝယ်ယူရန် အဆိုပြု တင်ဒါများအား ဈေးနှုန်း ဖွင့်ဖောက်လက်ခံစိစစ်ခြင်း အစည်းအဝေးသို့ တက်ရေ

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ သာမန်အသုံးစရိတ်ခွင့်ပြုငွေမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွက် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော စက်မောင်းဆီ (ဒီဇယ်ဆီ) သာမန်အသုံးစရိတ်(မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏(၂၀၂၂-၂၀၂၃)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဒလသင်္ဘောကျင်းပိုင်၊ ဒလမြို့နယ်၊ မြသီတာပန်းခြံရှိ မြေဧရိယာ(၆၁၇၇.၆၄)စတုရန်းမီတာ(၁.၅၂၆)ဧက မြေပေါ်တွင် မော်တော်ယဉ် ဝင်/ထွက် ရ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင် ရေး၏(၂၀၂၂-၂၀၂၃)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အသုံးပြုရန်အတွက်  ဒီဇယ်ဆီ (ရိုးရိုး) (၄၀၀၀၀)ဂါလန် ကို(မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့်  ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏(၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို  (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့်  ဝယ်ယူရန် ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှ