စစ်ဆေးရေးဌာန

စစ်ဆေးရေးဌာနအား ၂၀ဝ၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၁၃)နေ့တွင် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးရေးဌာန သည်ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပို့ဆာင်ရေး၊ ကုန်ပို့ဆောင်ရေး ဌာနနှင့် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး ဌာနအောက်ရှိ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဌာနခွဲများ၏ စက်ရှိ/စက်မဲ့ရေယာဉ် များအား စွမ်းအားပြည့် အသုံးချနိုင်ရေး၊ ဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိရေး၊ မသမာမှုနှင့် အလေအလွင့်လျော့နည်း ပပျောက်ရေးရေယာဉ်များနှင့် ခရီးသည် များဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး ၊ရေယာဉ်များ သန့်ရှင်းစွာဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရေး၊ ခရီးသည်များ စိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့် လိုရာခရီးသို့ သွားလာ နိုင်ရေး ၊ရေယာဉ်များ ခရီးစဉ်သတ်မှတ်ချိန်အတိုင်း ဆိုက်ကပ်၊ ထွက်ခွာနိုင်ရေး၊ သင်္ဘောကျင်းများ ၏ရေယာဉ်ပြင်ဆင်မှု သွက်လက်မြန် ဆန်စေရေးတို့ကို ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များနှင့်အညီ စစ်ဆေးဆောင်ရွက် လျှက်ရှိ ပါသည်။

စစ်ဆေးရေးဌာနမှ စစ်ဆေးသည့် ပုံစံများ

  • မြို့နယ်ဆိပ်ကမ်းများမှ ထွက်ခွာဖြတ်သန်း သွားလာမည့်ရေယာဉ်များအား ပုံမှန်ရေယာဉ်စစ်ဆေးစေလွှတ်သူများနှင့် ပူးပေါင်းစစ်ဆေးစေလွှတ်ခြင်း။
  • ခရီးစဉ်တစ်ခုချင်းအလိုက်ရေယာဉ်ပေါ်တွင် အသွား/အပြန်လိုက်ပါစစ်ဆေးခြင်း။
  • ရေယာဉ်တစ်စီးမှ တစ်စီးသို့ကူးပြောင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ခရီးလမ်းတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ရှောင်တခင် ကူးပြောင်း စစ်ဆေးခြင်း။
  • ဆိပ်ကမ်းများမှရှောင်တခင်ခေါ်ယူစစ်ဆေးခြင်း စသည်‌့နည်းလမ်းများဖြင့် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လေ့ ရှိပါသည် ။
  • စစ်ဆေးရေးဌာနအနေဖြင့် ရုံးချုပ်ရှိဝန်ထမ်းများ၏ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတတိုးပွားများရေးအတွက် ရုံးချုပ်တွင် ဖွင့်လှစ် ထားရှိသည့် စာကြည့်တိုက် တာဝန်များကိုလည်း ပူးတွဲထမ်းဆောင် ရပါသည်။ စာကြည့်တိုက်တွင် နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာ၊ လစဉ်ထုတ်မဂ္ဂဇင်းများ၊ အပတ်စဉ်ထုတ်ဂျာနယ်၊ ဝတ္တုစာအုပ်များ၊ သူတစာပေများ၊ ဘာသာပြန်စာပေများ၊ ဘာသာရေး စာအုပ်များကိုလည်း ထားရှိပါသည်။ စာကြည့်တိုက်အား နေ့စဉ်ရုံးဖွင့်ချိန်မှ  ရုံးပိတ်ချိန်အထိ ဖွင့်လှစ်ပေးထားပြီး စာအုပ်များအား တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ၊သောကြာနေ့များတွင် ငှါးရမ်းပေးလေ့ ရှိပါသည်။