ချင်းတွင်းဌာနခွဲ (Chindwin Division)

လိပ်စာ : ကမ်းနားလမ်း၊ ရုံးကြီးရပ်၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
အီးမေး : agm.chindwin.iwt@e-motc.gov.mm
တယ်လီဖုန်း : +95-7121503
ဖက်စ် :  
Website : http://www.iwt.gov.mm