ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး မှ Achor Windlass (Motor Drive) (1) Set ကို ဝယ်ယူရန် Hight Future Co.,Ltd မှ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ‌တန်(၁၅၀၀) ကုန်တင်တွဲ(၂)စီး တည်ဆောက်ရာတွင် အသုံးပြု ရန်  လိုအပ်သော Achor Windlass (Motor Drive) (1) Set ကို အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူရာ Hight Future Co.,Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
 

tender

 

close-date-tender