အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာခေါ်ယူခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေး ၊သာမန်အသုံးစရိတ်ဖြင့် ဌာနတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော စက်ဆီ၊ ချောဆီများကို ကျပ်သန်း(၂၀)မှ ကျပ်သန်း(၂၀၀)ထ တန်ဖိုး(မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိင်ဈေးနှုန်းလွှာများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

close-date-tender