ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ကစ္ဆပနဒီ-၃ ရေယာဉ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော စက်ဆီ/ချောဆီ (၅)မျိုးကို တင်ဒါခေါ်ယူရာ Shwe Taung Tet Myanmar Co.,Ltd မှ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။

close-date-tender