ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ကစ္ဆပနဒီ-၃ ရေယာဉ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော စက်ဆီ/ချောဆီ (၅)မျိုးကို တင်ဒါခေါ်ယူရာ AKT Holding Co.,Ltd မှ တင်ဒါအောင်မြင် ကြောင်း ကြေညာခြင်း။