မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၃)ရက်နေ့ (၁၄၀၀)နာရီအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်သည့် "အချိန်အခါမဟုတ် မိုးရွာနိုင်မည့်သတိပေးချက် အမှတ်စဉ် (၀၄/၂၀၂၂)"