ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး အတွက် လိုအပ်သော ဒီဇယ်ဆီ (၄၅၀၀၀) ဂါလန်ကို ဝယ်ယူရန် တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း

sept10_tender