ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ စတုထ္တသုံးလပတ်အတွင်း အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော ဒီဇယ်ဆီများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူရန် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ စတုထ္တသုံးလပတ်အတွင်း ရန်ကုန်အခြေပြုနှင့် နယ်ဌာနခွဲများတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော ဒီဇယ်ဆီများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ ခေါ်ယူခြင်း 
 

tender

close-date-tender