ပန်းဆိုးတန်း-ဒလ ကူးတို့လမ်းနှင့် ဝါးတန်း-ဒလ ယာဉ်ကူးတို့လမ်းများ ခေါက်ရေတိုးချဲ့ပြေးဆွဲ

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲမှ ပြေးဆွဲပေးလျှက်ရှိသည့် ပန်းဆိုးတန်း-ဒလ ကူးတို့လမ်းတွင် "ချယ်ရီ-၁" ၊ "ချယ်ရီ-၂" နှင့် "ချယ်ရီ-၃" ရေယာဉ် (၃)စီးဖြင့် ရုံးဖွင့်ရက်များတွင် (၂၆)ခေါက်နှင့် ရုံးပိတ်ရက်များတွင် (၂၀)ခေါက် ပြေးဆွဲပေးလျက်ရှိခဲ့ရာမှ ယခုအခါ ခရီးသည်လိုက်ပါမှု အသင့်အတင့်များလာပါသဖြင့် (၂၁.၉.၂၀၂၁) ရက်နေ့မှစ၍  ရုံးဖွင့်ရက်များတွင် (၂၆)ခေါက်မှ (၃၀)ခေါက်သို့ ခေါက်ရေတိုးမြှင့် ပြေးဆွဲပေးလျက်ရှိပါသည်။

ပန်းဆိုးတန်း-ဒလ ကူးတို့လမ်းသွား ချယ်ရီရေယာဉ်
ပန်းဆိုးတန်း-ဒလ ကူးတို့လမ်းသွား ချယ်ရီရေယာဉ်

အလားတူ ဝါးတန်း-ဒလ ယာဉ်ကူးတို့လမ်းတွင် မော်တော်ယာဉ်များအား “ရိုရို-၂” ၊ “ရိုရို-၃” နှင့် “ရိုရို-၄”  ဇက်ရေယာဉ် (၃) စီးဖြင့် တစ်နေ့လျှင် (၈)ခေါက်ပြေးဆွဲပေးလျှက်ရှိခဲ့ရာမှ (၂၁.၉.၂၀၂၁) ရက်နေ့မှစ၍ တစ်နေ့လျှင် (၉)ခေါက်သို့ ခေါက်ရေ တိုးမြှင့်ပြေးတွဲပေးလျှက်ရှိပါသည်။

ဝါးတန်း-ဒလ ယာဉ်ကူးတို့လမ်းသွား ရိုရိုရေယာဉ်များပုံ
ဝါးတန်း-ဒလ ယာဉ်ကူးတို့လမ်းသွား ရိုရိုရေယာဉ်များပုံ

ပန်းဆိုးတန်း-ဒလ ခရီးလမ်း

၂၁.၉.2021 ရက်နေ့မှစတင်၍ တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့အထိ ရုံးဖွင့်ရက်များတွင် ပြေးဆွဲသည့် ရေယာဉ်ထွက်ချိန်စာရင်း

စဉ်

ဒလဆိပ်ကမ်းမှ
ထွက်ချိန်

ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်ကမ်းမှ
ထွက်ချိန်

မှတ်ချက်

1

0530

0600

 

2

0600

0630

 

3

0630

0700

 

4

0700

0730

 

5

0730

0800

 

6

0800

0820

 

7

0820

0840

 

8

0840

0900

 

9

0900

0930

 

10

0930

1000

 

11

1000

1030

 

12

1030

1100

 

13

1100

1130

 

14

1130

1200

 

15

1200

1230

 

16

1230

1300

 

17

1300

1330

 

18

1330

1400

 

19

1400

1430

 

20

1430

1500

 

21

1500

1530

 

22

1530

1600

 

23

1600

1620

 

24

1620

1640

 

25

1640

1700

 

26

1700

1720

 

27

1720

1740

 

28

1740

1800

 

29

1800

1830

 

30

1830

1900

 

ပန်းဆိုးတန်း-ဒလ ခရီးလမ်း

၂၁.၉.2021ရက်နေ့မှစတင်၍ စနေနေ့မှ တနင်္ဂနွေနေ့ ရုံးပိတ်များတွင် ပြေးဆွဲမည့် ရေယာဉ်ထွက်ချိန်စာရင်း

စဉ်

ဒလဆိပ်ကမ်းမှ
ထွက်ချိန်

ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်ကမ်းမှ
ထွက်ချိန်

မှတ်ချက်

1

0530

0600

 

2

0600

0630

 

3

0630

0700

 

4

0700

0730

 

5

0730

0800

 

6

0800

0830

 

7

0830

0900

 

8

0900

1000

 

9

1000

1100

 

10

1100

1200

 

11

1200

1300

 

12

1300

1400

 

13

1400

1500

 

14

1500

1600

 

15

1600

1630

 

16

1630

1700

 

17

1700

1730

 

18

1730

1800

 

19

1800

1830

 

20

1830

1900

 

 

ဝါးတန်း-ဒလ ဇက်ကူးတို့လမ်း

၂၁.၉.2021 ရက်နေ့မှစတင်၍ ပြေးဆွဲသည့် ရေယာဉ်ထွက်ချိန်စာရင်း

စဥ်

ဆိပ်ကမ်း

ထွက်ချိန်

ဆိပ်ကမ်း

ထွက်ချိန်

 

1

ဝါးတန်း

08း00

ဒလ

07း00

 

2

ဝါးတန်း

10း00

ဒလ

09း00

 

3

ဝါးတန်း

12း00

ဒလ

11း00

 

4

ဝါးတန်း

14း00

ဒလ

13း00

 

5

ဝါးတန်း

15း00

ဒလ

15း00

 

6

ဝါးတန်း

15း30

ဒလ

16း00

 

7

ဝါးတန်း

16း30

ဒလ

17း00

 

8

ဝါးတန်း

17း30

ဒလ

18း00

 

9

ဝါးတန်း

18း30

ဒလ

19း00