ဒလသင်္ဘောကျင်းaaaaaaaaaaa

လိပ်စာ :

ရှင်စောပုလမ်း၊ ဒလမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

အီးမေး : ce.dala.iwt@e-motc.gov.mm
တယ်လီဖုန်း : +95-1 269210
ဖက်စ် :  
Website : http://www.iwt.gov.mm

 

DALLA Dockyard

Address : Shinsawpu, Dalla Township, Yangon Division, Myanmar
E-mail : ce.dala.iwt@e-motc.gov.mm
Telephone : +95-1 269210
Fax :  
Website : http://www.iwt.gov.mm