ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊တင်ဒါဈေးနှုန်း တင်သွင်းလွှာများအား ဖွင့်ဖောက်လက်ခံစိစစ်ရန် အစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားခြင်း။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ရန်ကုန် အခြေပြု ရေယာဉ်များတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သောစက်မောင်းဆီ (ဒီဇယ်ဆီ)(၁၅၀၀၀)ဂါလန် ဝယ်ယူရန် အဆိုပြု တင်ဒါများအား ဈေးနှုန်း ဖွင့်ဖောက်လက်ခံစိစစ်ခြင်း အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်နိုင်ပါရန် ဖိတ်ကြား အပ်ပါသည်။

close-date-tender