ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ဒီဇယ်ဆီ (စက်သုံးဆီ)များကို (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင် ရေး၏(၂၀၂၂-၂၀၂၃)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အသုံးပြုရန်အတွက်  ဒီဇယ်ဆီ (ရိုးရိုး) (၄၀၀၀၀)ဂါလန် ကို(မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့်  ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

close-date-tender